Garantie en onderhoud

Door de hoge kwaliteit van ons materiaal en ons vakmanschap, krijgt u op vrijwel alle door ons uitgevoerde werkzaamheden een schriftelijke garantie van 10 jaar op de door ons aangebrachte dakbedekking, zowel op de arbeid als op de toegepaste producten.

Uiteraard bestaat de mogelijkheid om een onderhoudscontract met ons af te sluiten waarbij het dak jaarlijks wordt gereinigd en dat er herstellend en preventief onderhoud plaats vindt. Daarnaast wordt het dak nagekeken op mogelijke gebreken.

Bij het onderhoud van uw dak zijn wij er op gericht de instandhouding te waarborgen van de waterafvoer van het dak, de waterdichtheid en duurzaamheid van de dakbedekking. Onderhoud van uw dak maakt tevens deel uit van de garantiebepalingen.